Cliëntenonderzoek en Meldingsplicht

Geschreven op 26 mei 2016. Cliëntenonderzoek en Meldingsplicht Met ingang van 1 augustus 2008 geldt voor de notaris de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Op grond van deze WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme. Het cliëntenonderzoek houdt onder andere in: - vaststelling identiteit aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (controle geldigheid legitimatiebewijs); - raadplegen Insolventieregister en Curateleregister; - indien van toepassing raadplegen Handelsregister. Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd wanneer er een dossier wordt aangemaakt, ten tijde van de ondertekening van een akte en de dag na ondertekening van de akte. MELDINGSPLICHT NOTARIS De notaris is voorts verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme bij het meldpunt FIU Nederland te Zoetermeer te melden. Verder mag de notaris op basis van beroepsregels geen contante bedragen aannemen van meer dan € 15.000,00.
Klachten- en geschillenregeling

Per 1-1-2013 is op onze dienstverlening de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.degeschillencommissie.nl.

E-mailadres
Ons e-mailadres is: notaris@notariskantoorlopik.nl
Cliëntenonderzoek en Meldingsplicht
Met ingang van 1 augustus 2008 geldt voor de notaris de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Op grond van deze WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme.

Algemene Voorwaarden
Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze zijn op te vragen via deze link.

Privacyverklaring
Op onze diensten is onze privacyverklaring van toepassing.
Deze zijn op te vragen via deze link.